Preview Mode Links will not work in preview mode

Mangakartta

Oct 21, 2021

Blue Period on Tsubasa Yamaguchin sarja taidekouluun ja taiteen alalle pyrkivistä nuorista. Ajankohtaisina aiheina puhumme Golgo 13:n tekijä Takao Saiton kuolemasta, amerikkalaisten Eisner- ja Harvey-sarjakuvapalkintojen mangavoittajista sekä siitä, miten Saksan Tokyopop kääntää uusia ranobejulkaisujaan...