Preview Mode Links will not work in preview mode

Mangakartta


Dec 18, 2019

Mangakartan joulukalenterissa keskustelemme joka päivä valitsemastamme mangan kannesta.

Luukun 18 takaa löytyy My Lesbian Experience with Loneliness.

- My Lesbian Experience with Loneliness (kuva)

- Kakure bicchi yattemashita (kuva)

- Secretly, I've Been Suffering About Being Sexless (kuva)