Preview Mode Links will not work in preview mode

Mangakartta

Apr 20, 2023

Skip and Loafer on Misaki Takamatsun hyvänmielen lukiodraama, jossa pikkupaikkakunnan tyttö muuttaa Tokioon ja solmii siellä tärkeitä ystävyyssuhteita. Ajankohtaisina aiheina puhumme MyAnimeListin kasaamasta You Should Read This Manga -suosittelulistauksesta sekä nettikirjakauppa Book Depositoryn sulkemisesta....


Apr 6, 2023

Keskustelemme sarjojen nimistä. Millaisia eri ratkaisuja sarjojen nimeämiseen käytetään, ja millainen merkitys nimellä on tarinalle, markkinoinnille ja lukijan odotuksille? Ajankohtaisina aiheina puhumme siitä, miten japanilaiset oppivat mitä antit ja proshippaaminen tarkoittavat, Futekiyan ja Manga...